Dołącz do nas na Facebook'u
cheap ray ban sunglasses outlet cheap oakley outlet sale cheap Ray Ban sunglasses online cheap Ray Ban sunglasses outlet uk Cheap Ray Bans Outlet cheap ray bans sale cheap ray ban glasses Ray ban sunglasses for cheap cheap ray ban sunglasses cheap ray ban glasses outlet cheap ray ban glasses cheap oakley sunglasses outlet Wholesale oakley sunglasses cheap oakley sunglasses online occhiali da sole ray ban clubmaster oakley Italia ray ban italia
fake id california fake id online maker texas id best state for fake id fake id review illinois fake id fake id usa reddit fake id how to get a fake id how to get a fake id buy usa fake id buy fake id fake school id connecticut fake id cheap fake id best fake id fake id maker fake id god fake id website Fake id generator Fake id Fake id maker reddit fake id/ how to make fake id fake drivers license/ best fake id

Wielofunkcyjność Obszarów Wiejskich

Głównym założeniem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest fakt, iż dla wsi ważne są także inne formy działalności pozarolniczej, mniej lub bardziej oderwane od rolnictwa i jego otoczenia. Dlatego istotne są następujące czynności:

 • - Odchodzenie od rolnictwa jako dominującej funkcji terenów wiejskich,
 • - Wkomponowanie w obszar wiejski większej liczby nowych funkcji pozarolniczych, np.(repetycyjnej, rezydencjonalnej, intensywnej) a przez to tworzenia nowych miejsc pracy na wsi,
 • - Wykorzystanie kreatywności, umiejętności i sprawności miejscowego i zewnętrznego przedsiębiorcy wiejskiego, którym może być miejscowy właściciel gospodarstwa rolnego, wprowadzający nowe formy aktywności gospodarczej.

W pojmowaniu wielofunkcyjności obszarów wiejskich można wyodrębnić:

 • - Wielofunkcyjność rolnictwa ,tj. dywersyfikację produkcji rolniczej w kier. dostosowania jej do potrzeb rynku,
 • - Zmiany w strukturze zatrudnienia ludności zmierzające do tworzenia miejsc pracy pozarolniczej na wsi i nowego wykorzystania przestrzeni wiejskiej.

W czasie realizacji zabiegów modernizujących obszary wiejskie w kierunku ich wielofunkcyjnego rozwoju powinno nastąpić:

 • - Usprawnienie komunikacji zew. i wew. modernizacja sieci drogowej i budowa nowych dróg,
 • - Odnowienie wsi; rozluźnienie zabudowy , likwidacja niektórych siedlisk , powiększanie i modernizacja starych zagród,
 • - Rozbudowa wsi: wydzielanie terenów pod przyszłą zabudowę i obiekty użyteczności publicznej w tym infrastrukturę ekologiczną (np. oczyszczalnie ścieków, miejsca utylizacji odpadów itp.),
 • - Porządkowanie użytkowania ziemi: właściwe użytkowanie gruntów (stosowanie zasad rolnictwa zintegrowanego)
 • - Wyłącznie z użytkowanie rolniczego gruntów marginalnych i przeznaczenie ich na cele kształtowania krajobrazu rolniczego (zalesienia zadrzewienia, śródpolne oczka wodne itd.).

W czasie realizacji zabiegów modernizujących obszary wiejskie w kierunku ich wielofunkcyjnego rozwoju powinno nastąpić:

 • - Racjonalizacja gospodarki wodnej: modernizacja melioracji wodnych , ochrona naturalnych zagłębień terenowych jako zbiorników małej retencji zabezpieczających przed powodziami, retencjonowanie wody dla celów rekreacyjnych,
 • - Ochrona środowiska naturalnego i kształtowanie krajobrazu: uwzględnia lokalne walory krajobrazowe, spełnia funkcje ochronne np. przed erozją, zwiększa atrakcyjność turystyczną wsi itp.,
 • - Zwiększanie walorów rekreacyjnych: konieczność rozbudowy infrastruktury agroturystycznej (ścieżki rowerowe i spacerowe, miejsc parkingowe biwakowe, sieć usług turystycznych, baza noclegowa itp.
 • - Tworzenie nowych miejsc pracy: wobec wzrostu bezrobocia na wsi niezbędne staje się aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich (usługi rolnicze, przetwórstwo rolno- spożywcze, agroturystyczne i inne).


Powrót do: Informacje o Agroturystyce

Napisz do autora:

Twoje imię (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

captcha

Przepisz kod obrazka:

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, tereny wiejskie, turystyka wiejska, agroturystyka, infrastruktura agroturystyczna, odchodzenie od rolnictwa, dezagryzacja